Slovensky
  • Váš nákupný košík je prázdny!

O nás

Centrum pedikúry, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom, servisom pedikérskych zariadení. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo v oblasti pedikúry.

Centrum pedikúry, s.r.o. je distribútorom pedikérskej kozmetiky PEDIBAEHR®, Laufwunder®, Handwunder® a Mykored®.

Centrum pedikúry, s.r.o. je výhradným distribútorom prístrojov a prípravkov PACT® na fotodynamickú terapiu. 

Rovnako sme zástupcom predajcom a značkovým servisom nemeckej firmy Berchtold - výrobca pedikérskych prístrojov, a nemeckej firmy Busch pre podologické nástroje. Firma Busch je výrobca nástrojov na pedikúru - frézok.

Máme samostatné vzdelávacie vzdelávacie centrum pre pedikérky, kde sme vychovali už stovky vynikajúcich pedikérok a pedikérov.

Pôsobíme ako členovia skúšok odborných spôsobilosti, resp. živnostenských skúšok v oblasti pedikúra. Vzdelávacie činnosti riešime prostredníctvom odborných kurzov, seminárov a odborných článkov. Riešime poradenstvo pre začínajúce i pokročilé pedikérky. 

História

Spoločnosť Centrum pedikúry, s.r.o. bola založená v roku 2001. V tomto období fungovala ako salón krásy, ktorý sa zameriaval v prvom rade na prístroje na rekondíciu a regeneráciu tela - Ariadna.

V roku 2004 prišlo k zmene a transformácií salónu na klasický salón krásy, kde sa poskytovali rôzne kadernícke, kozmetické, manikérske a pedikérske  a masérske služby - Salón Ariadna. Už v tomto období sa stala firma rodinnou a vo vedení boli len členovia rodiny.

V roku 2006 sa začalo úzke profilovanie firemných záujmov na pedikúru, ktorá bola už v tomto období dominantnou službou v rámci poskytovania služieb v našom salóne. Táto špecializácia viedla k myšlienke ďalšieho vzdelávania a k predaju pedikérskych potrieb aj iným pedikérkam.

V roku 2008 sme sa začali zaoberať predajom pedikérskych potrieb a prístrojov, už ako Centrum pedikúry, s.r.o.. Rovnako v tomto roku sme založili vzdelávaciu akadémiu pre pedikérky. Získali sme akreditáciu na vzdelávanie pedikérok a v októbri toho roku sme sa po prvý raz predstavili na výstave Interbeauty v Inchebe, nasledujúci rok na výstave BeautyForum v Trenčíne.

Stali sme sa výhradným distribútorom pedikérskych prístrojov nemeckej výroby zn. Berchtold. Ako jediný na trhu od toho času riešime nie len predaj, ale aj servis týchto prístrojov priamo na Slovensku. Stali sme sa teda nie len predajcom, ale aj značkovým servisom pre tieto prístroje.

V roku 2011 sme opäť požiadali a aj dostali akreditáciu na vzdelávanie v pedikúre. Vytvorili sme samostatné vzdelávacie centrum s akreditáciou ministerstva školstva. 

 

Centrum pedikúry, s.r.o.

Sídlo: Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Prevádzka: Centrum pedikúry a podológie, Hagarova 4, 831 51 Bratislava
Prevádzkové hodiny:
Pond. - Piatok 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Obedová prestávka: 12:00 - 13:00

objednávky tovaru: objednavky@cmp.sk
Tel.: +421 902 367 683 (volať v doobedných hodinách)
        +421 904 202 733

objednanie sa na pedikúru: recepcia@cmp.sk
Tel. : +421 902 271 163

Mob: +421 905 271 165 - Ing. Milada Nádašiová

         +421 902 905 220 - Ing. Viliam Daubner

IČO: 35 826 193

DIČ: 20 21 60 62 13

IČ DPH: SK 20 21 60 62 13